Home

Ove D. Jakobsen

Professor Ecological Economics

e-mail: ove.d.jakobsen@nord.no

Publisert 17 desember

 Omtale av boken

 

Presentert på Litteraturhuset i Bergen 11 januar 2019. 


Presentert på Peleoton,

Oslo 3 april 2019.


Anmeldelse i Morgenbladet:

Bjørn Stærk del 1,2,3 

Introduksjoner til økologisk økonomi (Video):       

 

Del 1. Paradigmeskift

Del 2. Verditrianglet

Del 3. Kretsløpsmodellen

Del 4. Etablerte sannheter

 

Information video:

Centre for Ecological Economics and Ethics here

Next presentations:


Hva er økologisk økonomi

Grønn studentkonferanse

Litteraturhuset Oslo

Oslo 5 oktober 2019


Foredrag (Video):

 

Økologisk økonomi for bærekraftige (lokal)samfunn

Foredrag på Hardangerakademiet - Sommersymposium 2019

Jondal 27.juli 2019 her


Solutions for a Brighter Future Nyhet/New English version

BIEN-Norway (My speach from 1.26)

Oslo 2019 her 


Økologisk økonomi - Alternativet  

Rethinking economics

Oslo 2019 her


Hva er Social Banking? her   

Oslo 2010, her

 

Økologisk økonomi og etikk, Temporary  Academy

Kristiansand 2014,  her

 

Alle foredragene fra konferansen: Lost in the supermarket

Oslo 2013, her

 

BIEN - Borgerlønn

Litteraturhuset

Oslo 2016 her

 

Kan borgerlønn redde verden?

KÅKÅnomics

Ove Jakobsen, Kalle Moene, Per Inge Torkilsen, m.fl. 

Stavanger 2017 her

 

Hva er borgerlønn?

KÅKÅnomics - Pubforedrag

Stavanger 2017 her

 

Økologisk økonomi i endring

Greenlight festival

Porsgrunn 2017 her

 

Vi har behov for et nytt økonomisk system

Foredrag MDG

Lillestrøm 2018, her

 

Foredrag Cultura banks møte på Litteraturhuset

Oslo 2014, her

 

 

 

 

Latest articles:


Ove Jakobsen og Vivi ML Storsletten (2019)

Biosfæren som menneskehedens livsgrunnlag - fra grøn til økologisk økonomi kap. 9 i boken "Globale mål - Visjonenom bæredyktig udvikling" av Sten Hilødebrandt og Lars Josepohson (red.) Djøf Forlag

Les her 


Amsale Temesgen, Vivi M.L. Storsletten and Ove Jakobsen (2019):

Circular economy - Reducing symptoms or radical change

Philodophy of Management April 05.

Read here


Hot News! Artikkelen er presentert på London School of Economics Blog!!

Les her 


Jakobsen Ove og Storsletten Vivi

Økonomi for fred mellom mennesker og mellom menneske og natur

Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). 79. årgang, nr. 1/2019

Les her


Fritjof Capra and Ove Jakobsen (2017);

A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life,

International Journal of Social Economics, Vol 44 Issue 6. 

les her


From Fritjof Capras blog

 


Intervjuer:


Folkehelsekonferansen 23.10.17, Utopia kan være en rettesnor for oss i dag her  


Finansavisen 19.08.17. Borgerlønnbølgen 1, 2, 3


Forskning.no  18.07.17. Bli værende på jorden her


Bodø Nu. 16.03.17. Ove vil betale alle i hele Norge for å gjøre ingenting her


NRK 09.09.16. Flere vil studere økologisk økonomi her


NRK 09.09.16. Målet er ikke å tjene mest mulig penger her


NRK 07.06.16. Større kommuner er ikke løsningen her


NRK 26.03.16 Økologisk økonomi i praksis her


NRK 19.05.15. Vi bør jobbe en dag i uken  her


Bodø Nu 27.01.13. Professor grønn her


Christian Egge intervju 05.05.09. Ove Jakobsen  her


NRK 26.09.07. Verden trenger en mental klimaendring her

»   Curabitur