Books

Ove D. Jakobsen

Professor Ecological Economics

e-mail: ove.d.jakobsen@nord.no

Books

Ove Jakobsen

Transformative Ecological Economics - Process Philosophy, Ideology and Utopia

Routledge 2017

Dagfinn Døhl Dybvig, Stig Ingebruigtsen, Ove Jakobsen, Øystein Nystad

Etikk for økonomifag

Gyldendal Akademisk 2013

Ove Jakobsen and Laszlo Zsolnai

Integral ecology and sustainable business, Emerald publ. 2017

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Circulation Economics - Theory and Practice

Peter Lang 2007

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Økonomi, natur og kultur - Praktiske eksempler

Abstrakt forlag 2006

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Markedsføring i kretsløpsperspektiv

Tano Aschehoug 1997

Dorthe Eide, Ove Jakobsen, Jean Jaminon (red.)

Om Mening - Meningsbegrepet i lys av menneske, marked og media

Vitenskapelig skriftserie HHB 2001

Ove Jakobsen

Markedsføring som akademisk fag

Universitetsforlaget 1991

Harald Woie & Ove Jakobsen

Markedsføring i lys av økonomisk system II

West International Publ. 1991

Harald Woie, Ove Jakobsen, Svein-Erik Blom

Markedsføring 1

Universitetsforlaget 1987

Ove Jakobsen, Svein Berglund, Cato Schiøtz (red) Antropos 2009

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Økonomi, natur og kultur

Abstrakt forlag 2004

Ove Jakobsen & Jan Mehlum

Miljø, myter og markedføring

ad Notam 1992

» Curabitur

Harald Woie & Ove Jakobsen

Markedsføring i lys av økonomisk system I

West International Publ. 1991

Harald Woie, Ove Jakobsen, Svein-Erik Blom

Markedsføring 2

Universitetsforlaget 1989