Forside

Ove D. Jakobsen

Professor Ecological Economics

e-mail: ove.d.jakobsen@nord.no

Latest book:

Økologisk økonomi - Et perspektiv fra fremtiden, Flux (2019)


Omtale av boken:

Andrew Kroglund (NyTid), Arne Øgård (Pengevirke) og Linn Marie Hammernes(Finansavisen)


Boken kan bestilles her


Intervju ABC nyheter:

Professor bruker utopi som metode for å gjøre verden til et bedre sted


les her 

Intervju Forskerforum:

Paradigmesprengeren 

Introduksjon til økologisk økonomi


Økonomi for det felles beste i harmoni med naturen og i samspill med humanistiske kulturverdier.

Paradigmeskiftarbeider                                      Foto: Torger Karlsen


Fire korte innføringer i økonomisk paradigmeskift

 

Ove Jakobsen