Books

Omtale av boken:


Andrew Kroglund her


Arne Øgård her 

Ove Jakobsen

Økologisk økonomi - Et perspektiv fra fremtiden

Flux 2019

Ove Jakobsen and Laszlo Zsolnai

Integral ecology and sustainable business, Emerald publ. 2017

Omtale av boken:

Laszlo Zsolnai

Dagfinn Døhl Dybvig, Stig Ingebruigtsen, Ove Jakobsen, Øystein Nystad

Etikk for økonomifag

Gyldendal Akademisk 2013

Ove Jakobsen

Transformative Ecological Economics  - Process Philosophy, Ideology and Utopia

Routledge 2017

Ove Jakobsen, Svein Berglund, Cato Schiøtz  (red) Antropos 2009

Ove Jakobsen

Anarchism and ecological economics - A political platform for ecological economics

Routledge 2018

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Circulation Economics - Theory and Practice

Peter Lang 2007


Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Økonomi, natur og kultur

Abstrakt forlag 2004

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Økonomi, natur og kultur - Praktiske eksempler

Abstrakt forlag 2006

Harald Woie & Ove Jakobsen

Markedsføring i lys av økonomisk system I

West International Publ. 1991

Harald Woie, Ove Jakobsen, Svein-Erik Blom

Markedsføring 1

Universitetsforlaget 1987

Stig Ingebrigtsen & Ove Jakobsen

Markedsføring i kretsløpsperspektiv

Tano Aschehoug 1997

Harald Woie & Ove Jakobsen

Markedsføring i lys av økonomisk system II

West International Publ. 1991

Harald Woie, Ove Jakobsen, Svein-Erik Blom

Markedsføring 2

Universitetsforlaget 1989

Ove Jakobsen

Markedsføring som akademisk fag

Universitetsforlaget 1991

Dorthe Eide, Ove Jakobsen, Jean Jaminon (red.)

Om Mening - Meningsbegrepet i lys av menneske, marked og media

Vitenskapelig skriftserie HHB  2001

Ove Jakobsen & Jan Mehlum

Miljø, myter og markedføring

ad Notam 1992

Publisert 17 desember

 Omtale av boken

 

Maria Lavik, Kulturrådet  her


Anmeldelse i Morgenbladet:

Bjørn Stærk del 1,2,3