Articles

 

Jakobsen, Ove og Storsletten, Vivi (2020): 

Ecological Economics and Business Ligitimacy

i boken Rendtorff Jacob Dahl (ed.) Handbook of Business Legiytimacy - Responsibility, Ethics and Society, Springer  


Jakobsen, Ove og Storsletten, Vivi M.L.  (2020)

Dialogue for Social Change: A Practical Case Study, 

i boken The World Needs Dialogue! - Setting the Bearings (Cliff Penwell ed.) Dialogue Publications


Jakobsen, Ove og Storsletten, Vivi M.L.  (2020)

From entrepreneurship to Eco-preneurship

i boken Against Entrepreneurship - A Critical Examination (Anders Örtenblad ed.) Palgrave Macmillan 


Jakobsen, Ove og Storsletten, Vivi M.L.  (2020)

Norway - Presence and Future of Sustainability

i boken: The Future of the North - Sustainability in Nordic Countries - Analysis and Critical Comparison Metropolis Verlag (Torsten Graap, Audur Ingolfsdottir, Lau Blaxekjær)

les her 


Jakobsen, Ove og Storsletten, Vivi M.L.  (2019)

Biosfæren som menneskehedens livsgrunnlag - fra grøn til økologisk økonomi

kap. 9 i boken "Globale mål - Visjonenom bæredyktig udvikling" (Sten Hilødebrandt og Lars Josepohson red.) Djøf Forlag

 


Amsale Temesgen, Vivi M.L. Storsletten and Ove Jakobsen (2019)

Circular economy - Reducing symptoms or radical change

Philodophy of Management April 05.

Read here

Artikkelen er presentert på London School of Economics Blog!!

Les her 


Jakobsen, Ove and Storsletten, Vivi ML (2018)

Beyond the Green Shift - Ecological Economics

in Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone - Along the Green Belt, Springer; (eds.)Jan Selmer Methi, Andrei Sergeev Malgozata Bienkowska, Basia Nikiforova 

les her

 

Jakobsen, Ove and Storsletten Vivi ML (2018)

Fridensreich Hundertwasser - The five skins of the ecological man

in Art, Spirituality and Economics: Liber Amicorum for Laszlo Zsolnai 

by Luk Bouckaert and Knut J. Ims.

les her

 

Jakobsen, Ove  and Storsletten Vivi ML (2017)

A better world is possible

Tvergastein issue 9 

les her

  

Capra, Fritjof and Jakobsen, Ove (2017)

A conceptual framework for  ecological economics based on systemic

principles of life,

International Journal of Social Economics, Vol 44 Issue 6.

last ned

From Fritjof Capras blog

 

Storsletten, Vivi M L  og Jakobsen, Ove (2016) 

Er litt bedre godt nok? i Forbruk og det grønne skiftet, Gunnar Vittersø, Anita Borch, Kirsti Laitala og Pål Strandbakken (red.) Novus forlag

last ned

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2016) 

Peace in an organic worldview

in Luk Bouckaert and Manas Chatterji (eds.) (2015), Business, ethics and Peace, Emerald

last ned

 

Ingulfsvann, Are, Jakobsen, Ove, Nystad, Øystein,  (2015);

Developing sustainable societies – a dialogical network perspective, International Journal of Social Economics Vol. 42 No. 6, (pp. 583-596)

last ned

 

Jakobsen, Ove (2015): Ecological Economics - A New Paradigm Ahead,

published in Business and the Greater Good - Rethinking Business Ethics in an Age of Crises, (Knut J. Ims, Lars Jacob Tynes Pedersen eds.) Edward Elgar

last ned

 

Ims, Knut J., Jakobsen, Ove, Zsolnai, Laszlo (2015):

Product as Process- Commodities in mechanic and organic ontology

Ecological economics 110 (pp. 11-14)

last ned

 

Storsletten, Vivi M.L., and Jakobsen, Ove (2014);

Development of Leadership Theory in the Perspective of Kierkegaard’s Philosophy,

Journal of Business Ethics February 2014,

last ned

 

Jakobsen, Ove (2013);

Economical, Social and Ecological Challenges Enlightened by Ecological Economics in SusCon III, Sustainability: Ecology, Economy and Ethics Shillong,

New Delhi, McGraw Hill

last ned

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2013);

Initiating an Open Research System Based on Creativity, in Responsible Economics, EF Schumacher and His Legacy for the 21st. Century (Hendrik Opdebeeck ed.) Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

last ned

 

Storsletten, Vivi M.L., and Jakobsen, Ove (2013);

Revolution and evolution in economics, business management and leadership theory in CSR and Beyond (Atle Midttun (ed.) Oslo,

Cappelen Damm Akademisk

last ned

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2012);

Utopias and realism in Ecologicalk economics - Knowledge, understanding and improvisation,

Ecological Economics, vol. 84 (pp. 84-90)

 

Jakobsen, Ove (2011);

En ny organisk og helhetlig økonomi vokser frem i "Framtidsfrø - spirer til en bedre verden" (red. Vidar Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim)

Abrakadabra 2011

 

Ims, Knut J.and  Jakobsen, Ove D. (2011)

Deep authenticity -an essential phenomenon in the web of life in Business Ethics and Corporate Sustaiability (Tencati, a. and Perrini, F. eds.)

Edward Elgar

last ned

 

Jakobsen, Ove (2011)

En ny økonomi er i ferd med å vokse frem,

Herba - Tidsskrift for Jordbruk, ernæring, natur og kultur, nr 1/2

 

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2011);

Lederen, ledelse, ansvar og autentisitet, i Liv og ledelse Rousseau, L.G.ed.)

NNLforlag

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2011);

Circulation economics - An ecological image of man based upon an organic worldview, in Environment, embodiment and gender (Aarø, A.F. and Servan, J. eds.)

Hermes Text

last ned

 

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010);

Competition or Cooperation? A Required Shift in the Metaphysics of Economics, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.),

Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

last ned

 

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010);

Fair Trade Production, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford,

Peter Lang AG International Acdemic Publishers

last ned

 

Jakobsen Ove D. and Nystad, Øystein (2010);

Collaborative Waste Management, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford,

Peter Lang AG International Acdemic Publishers

last ned

 

Jakobsen, Ove (2009):

Økologisk økonomi - Grunnleggende endringer istedenfor symptombehandling,

Bioforsk forkus 4 (2)

 

Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove; (2009);

Moral development of the economic actor,

Ecological economics 68 (2777-2784)

 

Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove, Nystad, Øystein, (2009);

Kretsløpsøkonomi - Økonomi for livskraftige samfunn og langsiktig bærekraft, i boken "100-års målene" (Dag Andersen (red.)

Oslo, Flux forlag

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008):

Quality of Life - The Golden Mean between Materialistic Consumerism and Spiritual Ascetism, in Europe-Asia Dialogue on Business Spirituality, Laszlo Zsolnai (ed.), Antwerpen, Garant

 

Jakobsen, Ove og Nystad, Øystein (2008);

Kafedialoger, kreativitet og kryssende perspektiver, i Retorikk, etikk og arbeidsliv (Odd Nordhaug og Hans-Ivar kristiansen red.)

Oslo, Forlag 1

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008):

Consumerism and Frugality - Contradictory Principles in Economics- In Frugality - Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life (eds. Luk Bouckaert, henrik Opdebeeck, Laszlo Zsolnai),

Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

last ned

 

Jakobsen, Ove, Øystein Nystad og Jean Jaminon (2008):

Er målsetningen om økonomisk vekst forenelig med kravet om bærekraftig utvikling?

Magma, Årgang 11 Nr. 4

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006):

Environment and profitability in the reprocessing of paper in Norway - Contradictory research reports in the context of circulation economics,

Journal of Business Strategy and the Environment 15, (389-401)

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006):

Circulation economics - A turn towards sustainability,

International Journal of Social Economics Vol. 33 No. 8

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006):

Economics and Culture in Business within Limits - Deep Ecology and Buddhist Economics (eds. Laszlo Zolnai and Knut Johannesen Ims) Oxford,

Peter Lang International Acdemic Publishers AG

last ned

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2006):

Cooperation and Competition in the Context of Organic and Mechanic Worldviews ? A Theoretical and Case based Discusion,

Journal of Business Ethics, 66:19-32

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2005):

Konkurranse eller samarbeid? Refleksjoner over den moderne økonomiens etiske og ontologiske forutsetninger, i Kan organisasjoner føle? (red. Frode Nyeng og Grete Wennes).

Cappelen Akademisk Forlag

 

Jakobsen, Ove, Ims, Knut and Grøhaug, Kjell (2005):

Faculty Members? Attitudes Towards Ethics at Norwegian Business Schools: An Explorative Study,

Journal of Business Ethics, 62:299-314)

 

Ims, Knut og Jakobsen, Ove (2004)

Moralsk dannelse eller etisk instrumentalisme

Nordisk Pedagogik vol. 24 pp. 162-172

 

Jakobsen, Ove, Ims, Knut og Grønhaug Kjell (2003);

Holdninger til etikk i næringslivet: en eksplorativ undersøkelse

Magma Årgang 6 nr 4

 

Jakobsen, Ove (2002);

Skal universiteter og høgskoler være mer enn effektive markedsaktører?

Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 4

 

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove (1998);

Kretsløpsbasert markedsføring

Magma Årgang 1 nr. 6

 

Jakobsen, Ove (1998);

Verdikonflikter og myten om verdinøytrale økonomiske beslutninger

Magma Årgang 1 nr. 4: