Magazines

Ove D. Jakobsen

Professor Ecological Economics

e-mail: ove.d.jakobsen@nord.no

Magazines

 

Jakobsen Ove og Storsletten Vivi

Økonomi for fred mellom mennesker og mellom menneske og natur

Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). 79. årgang, nr. 1/2019


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Fritjof Capra

Pengevirke Nr 2. 2019 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Erik Dammann

Pengevirke Nr 1. 2019 her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Helena Norberg-Hodge

Pengevirke Nr 4. 2018 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Rob Hopkins

Pengevirke Nr 3. 2018 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Ruth Levitas

Pengevirke Nr 2. 2018 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Iulie Aslaksen

Pengevirke Nr 1. 2018 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Albert Schweitzer

Pengevirke Nr 4. 2017 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Dag Andersen

Pengevirke Nr 3. 2017 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Naomi Klein

Pengevirke Nr 2. 2017 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Robert Costanza

Pengevirke Nr 1. 2017 her

 

Jakobsen, Ove:

Mer lokalmat med borgerlønn,

Ren Mat   vårutgaven 2017

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; David Korten

Pengevirke Nr 4. 2016 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Arne Næss

Pengevirke Nr 3. 2016 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Satish Kumar

Pengevirke Nr 2. 2016 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Malocolm Torry

Pengevirke Nr 1. 2016 her

 

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Bernhard Lietaer

Pengevirke Nr 4. 2015 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Laszlo Zsolnai

Pengevirke Nr 3. 2015 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Margrit Kennedy

Pengevirke Nr 2. 2015 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Johan Galtung

Pengevirke Nr 1. 2015 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Polly Higgins

Pengevirke Nr 4. 2014 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Otto Scharmer

Pengevirke Nr 3. 2014 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Evelin Lindner

Pengevirke Nr 2. 2014 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Charles Eisenstein

Pengevirke Nr 1. 2014 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Rudolf Steiner

Pengevirke Nr 4. 2013 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Willian Rees

Pengevirke Nr 3. 2013 her

 

Storsletten, Vivi M.L. og Jakobsen, Ove:

Ledelsesteori i transformasjon - Fra kongstanker til tjenende lederskap,

NettNå nr. 1 2013

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Ross Jackson

Pengevirke Nr 2. 2013 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Peter Pruzan

Pengevirke Nr 1. 2013 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Vandane Shiva

Pengevirke Nr 4. 2012 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Peter Söderbaum

Pengevirke Nr. 3 2012 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Manfred Max-Neef

Pengevirke Nr. 2 2012 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Tim Jackson

Pengevirke Nr. 1 2012 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Amatya Sen

Pengevirke nr. 4 2011 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; John Elkington

Pengevirke nr. 3 2011 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Waldemar Hopfenbeck

Pengevirke nr. 2 2011 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Archie B. Carroll

Pengevirke nr. 1 2011 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; P.A. Payutto

Pengevirke nr. 4 2010 her

 

Ims, Knut og Jakobsen, Ove,

Lederen, ledelse og autentisitet,

NettNå nr. 2 2010

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Amitai Etzioni

Pengevirke nr. 3 2010 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Herman Daly

Pengevirke nr. 2 2010 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Richard Welford

Pengevirke nr. 1 2010 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Leif Holbæk-Hanssen,

Pengevirke nr. 4 2009 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Kenneth Ewart Boulding

Pengevirke nr. 3 2009 her

 

Jakobsen, Ove,

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Ernst Friedrich Schumacher,

Pengevirke nr. 2 2009 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Nicholas Georgescu-Roegen,

Pengevirke nr. 1 2009 her

 

Jakobsen, Ove,

Kreativ problemforståelse og medansvarlige løsninger,

Tidsskriftet Steinerskolen nr. 2 2009

 

Nilssen, Fritz og Jakobsen, Ove:

Livskvalitet til hvilken pris?

Sykepleien Nr. 7. 2008

 

Nystad, Øystein og Jakobsen, Ove:

En mental klimaendring er nødvendig,

Miljøstrategi, Nr. 7 2007

 

Jakobsen, Ove:

Kretsløpsøkonomi - Ny økonomi for bærekraftig utvikling,

Pengevirke Nr. 1 2006

 

Jakobsen, Ove:

Virkelighetsoppfatning, verdier og økonomisk utvikling,

Pengevirke Nr. 2 2006

 

Jakobsen, Ove,

Avfall - et produkt av moderne økonomi,

Kretsløpet nr. 4 2004

 

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove;

Det økonomiske kretsløp,

Folkevett nr. 4 2003

 

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove;

Fra avfall til ressurser gjennom kretsløpsøkonomi,

Miljøstrategi nr. 5 2001

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I