Magazines


Jakobsen, Ove 

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar:

Simon Zadek

Pengevirke nr. 2 2023


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar;

Peter Barnes

Pengevirke Nr 1. 2023


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar;

Thomas Piketty

Pengevirke Nr 4. 2022


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar;

Friedensreich Hundertwasser

Pengevirke Nr 3. 2022


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Mariana Mazzucato

Pengevirke Nr 2. 2022

her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Hazel Henderson

Pengevirke Nr 1. 2022

les her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Noreena Hertz

Pengevirke Nr 4. 2021

les her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Edward Freeman

Pengevirke Nr 3. 2021

les her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Johan Rockstrøm

Pengevirke Nr 2. 2021

les her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Hjalmar Hegge

Pengevirke Nr 1. 2021

les her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Paul Raskins

Pengevirke Nr 4. 2020

les her 


Jakobsen Ove og Storsletten Vivi

Økonomi for fred mellom mennesker og mellom menneske og natur

Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). 79. årgang, nr. 1/2019


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Jørgen Randers

Pengevirke Nr 3. 2020

les her 


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Murray Bookchin

Pengevirke Nr 2. 2020

les her 


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Kate Raworth

Pengevirke Nr 1. 2020

les her 


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Julie A. Nelson

Pengevirke Nr 4. 2019

les her 


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Clive Spash

Pengevirke Nr 3. 2019

les her 


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Fritjof Capra

Pengevirke Nr 2. 2019

les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Erik Dammann

Pengevirke Nr 1. 2019 

Les her


Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Helena Norberg-Hodge

Pengevirke Nr 4. 2018

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Rob Hopkins

Pengevirke Nr 3. 2018

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Ruth Levitas

Pengevirke Nr 2. 2018

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Iulie Aslaksen

Pengevirke Nr 1. 2018

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Albert Schweitzer

Pengevirke Nr 4. 2017

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Dag Andersen

Pengevirke Nr 3. 2017

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Naomi Klein

Pengevirke Nr 2. 2017

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Robert Costanza

Pengevirke Nr 1. 2017

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Mer lokalmat med borgerlønn,

Ren Mat   vårutgaven 2017

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; David Korten

Pengevirke Nr 4. 2016 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Arne Næss

Pengevirke Nr 3. 2016 her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Satish Kumar

Pengevirke Nr 2. 2016

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Malocolm Torry

Pengevirke Nr 1. 2016

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Bernhard Lietaer

Pengevirke Nr 4. 2015

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Laszlo Zsolnai

Pengevirke Nr 3. 2015

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Margrit Kennedy

Pengevirke Nr 2. 2015

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Johan Galtung

Pengevirke Nr 1. 2015

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Polly Higgins

Pengevirke Nr 4. 2014

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Otto Scharmer

Pengevirke Nr 3. 2014

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Evelin Lindner

Pengevirke Nr 2. 2014

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Charles Eisenstein

Pengevirke Nr 1. 2014

Les  her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Rudolf Steiner

Pengevirke Nr 4. 2013

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Willian Rees

Pengevirke Nr 3. 2013

Les her

 

Storsletten, Vivi M.L. og Jakobsen, Ove:

Ledelsesteori i transformasjon - Fra kongstanker til tjenende lederskap,

NettNå nr. 1 2013

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar, Ross Jackson

Pengevirke Nr 2. 2013

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Peter Pruzan

Pengevirke Nr 1. 2013

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar; Vandane Shiva

Pengevirke Nr 4. 2012

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Peter Söderbaum

Pengevirke Nr. 3 2012

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Manfred Max-Neef

Pengevirke Nr. 2 2012

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Tim Jackson

Pengevirke Nr. 1 2012

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Amatya Sen

Pengevirke nr. 4 2011

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; John Elkington

Pengevirke nr. 3 2011

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Waldemar Hopfenbeck

Pengevirke nr. 2 2011

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; Archie B. Carroll

Pengevirke nr. 1 2011

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunssansvar; P.A. Payutto

Pengevirke nr. 4 2010

Les her

 

Ims, Knut og Jakobsen, Ove,

Lederen, ledelse og autentisitet,

NettNå nr. 2 2010

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Amitai Etzioni

Pengevirke nr. 3 2010 her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Herman Daly

Pengevirke nr. 2 2010

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Richard Welford

Pengevirke nr. 1 2010

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Leif Holbæk-Hanssen,

Pengevirke nr. 4 2009

Les her

 

Jakobsen, Ove;

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Kenneth Ewart Boulding

Pengevirke nr. 3 2009

Les her

 

Jakobsen, Ove,

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Ernst Friedrich Schumacher,

Pengevirke nr. 2 2009

Les her

 

Jakobsen, Ove:

Økonomer med fokus på miljø- og samfunnsansvar; Nicholas Georgescu-Roegen,

Pengevirke nr. 1 2009

Les her

 

Jakobsen, Ove,

Kreativ problemforståelse og medansvarlige løsninger,

Tidsskriftet Steinerskolen nr. 2 2009

 

Nilssen, Fritz og Jakobsen, Ove:

Livskvalitet til hvilken pris?

Sykepleien Nr. 7. 2008

 

Nystad, Øystein og Jakobsen, Ove:

En mental klimaendring er nødvendig,

Miljøstrategi, Nr. 7 2007

 

Jakobsen, Ove:

Kretsløpsøkonomi - Ny økonomi for bærekraftig utvikling,

Pengevirke Nr. 1 2006

 

Jakobsen, Ove:

Virkelighetsoppfatning, verdier og økonomisk utvikling,

Pengevirke Nr. 2 2006

 

Jakobsen, Ove,

Avfall - et produkt av moderne økonomi,

Kretsløpet nr. 4 2004

 

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove;

Det økonomiske kretsløp,

Folkevett nr. 4 2003

 

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove;

Fra avfall til ressurser gjennom kretsløpsøkonomi,

Miljøstrategi nr. 5 2001

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I