Foredrag

Ove D. Jakobsen

Professor Ecological Economics

e-mail: ove.d.jakobsen@nord.no

Introduksjoner til økologisk økonomi (Video):       

 

Del 1. Paradigmeskift

Del 2. Verditrianglet

Del 3. Kretsløpsmodellen

Del 4. Etablerte sannheter

 

Information video:

Centre for Ecological Economics and Ethics here