Presentations


2022


Sosial bærekraft? Hvordan integrere bærekraft i alt vi gjør?
Fakultetsseminar FSH
Nord universitet
Bodø 02.05.2022


Utopiverksted

Karasjok 06.04.22


A Critical Perspective on Circular Economics
Sustainable Value Creation
Corvinus University 08.04.2022.


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Arktisk mat – Lokal mat for lokale markeder

Bodø 2024
Bodø 05.04.2022


Ecological economy and transdisciplinarity in planning and community development
Cultural Innovation through Eco-preneurship
Snæfellsnes April 25th. 2022


Sirkulær økonomi og bærekraft
Bodø Energi
Bodø 07.04.2022


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Arktisk mat – Lokal mat for lokale markeder
Bodø 05.04.2022


Sirkulær økonomi og bærekraft
Statsforvalteren i Nordland

Bodø 30.03.2022


Sirkulær økonomi

Sneversynt materialisme eller økologisk ansvarlighet?
Klima, miljø, LCA
Porsgrunn 29.03.2022


Utopiverksted
Reise fra utopi til virkelighet
Tromsø 29 Mars 2022


Utopiverksted
Reise fra utopi til virkelighet
Gudbrandsdalstinget

Lillehammer 24 Mars 2022


Økologisk økonomi
Reisen fra utopi til virkelighet?
NFK  Bodø 17.03.2022


Utopiverksted
Reise fra utopi til virkelighet
Halsa 15. Mars 2022


Økologisk økonomi en  realistisk utopi?
Hvordan utvikle bærekraftige lokalsamfunn?
Kommunekonferansen
Trondheim 10.03.22


Økologisk økonomi
Reise fra utopi til virkelighet
Ledelse og Teknikk
Avdelingskonferanse
Sola 12.03.22


Hvordan kommuner kan og bør jobbe for å mobilisere ressurser i lokalsamfunnet, med fokus på bærekraft

KS Webinar 01.03.22

Innledning til seminar om Sokratisk dialog

Ørnes 14 mars 2022


Perspektiver og metoder for utvikling av bærekraftig lokalsamfunn og regioner

Nordland fylkeskommune 

Ørnes 


Sirkulær økonomi
Sneversynt materialisme eller økologisk ansvarlighet?
NHO – Fra havbunn til overflate
Svolvær 22.02.22


Utopiverksted
Lofotkonferansen
Svolvær 2.02.2022


Bodø europeisk kulturhovedstad 2024

Hardangerakademiet 

02.02.22.


Bærekraftig samfunnsutvikling

Bodø 2024

Kjerringøy 01.02.22.


Kretsløpssamfunnet – Mot en bærekraftig samfunnsmodell

Ørnes 25.01.22.


Forretningsmodeller for bærekraftig samfunnsutvikling

BDO 

Bodø 27.01.22.


Foreløpige resultater fra 7 Utopiverksteder i samarbeid med KLP/KS

11.01.22.2021 


Et samfunn for alle

Folkeforum

Bodø Rådhus 07.12.21


Bodø European Capital of  Culture 2024

Bodø 14.12.21.


Utopianism
Cultural Innovation through Eco-preneurship

ERASMUS 25.11.21.


Økologisk Økonomi
For bærekraftig samfunnsutvikling
Tvedestrand 01.11.21.


Hvordan kan lokalsamfunn, og forsknings og utdanningsmiljøer i fellesskap oppfylle FNs bærekraftmål?

Mo i Rana 10.11.21.


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Fauske Bibliotek 03.11.21.


Cultural Innovation through Eco-preneurship

inking behind eco-preneurship

Ecology Squared 05.11.21.

Kort introduksjon til sirkulærøkonomi

Cultura Bank

Web 27.10.2021


Sirkulærøkonomi i lys av økologisk økonomi 

AIW Gnist Gründeruke

Bodø 21.10.21.


Innspillsmøte Nordlangd KS
Radisson Blu

Bodø 21.10.2021.


Bærekraftig samfunnsutvikling i lys av samisk naturforståelse

Konferanse - Samisk – for Nord på Nord

Bodø 20.10.2021.


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling
PUST
Bodø 15.10.21.


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling
Liotteratur uke Levanger Bibliotek 
Levanger 13.10.21.


Bærekraft - ved Handelshøgskolen/Nord universitet

Seminar Fru Haugans Hotell

Mosjøen 04.10.2021


Økologisk Økonomi - Mat, miljø og bioressurser

Norsk forskningsråd 

Web 29.09.2021


Økologisk Økonomi - Kosthold, helse og bærekraftig samfunnsutvikling

Kongsgårdseminaret 2021

Oslo 24.09.2021


Transformative Ecological Economics - Ideology and utopia

Eco-Regions Italy

Web 23.09.2021


Økologisk Økonomi - for bærekraftig samfunnsutvikling

Nordnorsk reiseliv 

Web 21.09.2021


Et samfunn for alle

Alzheimerdagen i Folkeforum

Nasjonalforeningen Bodø Demensforening

Bodø 21.09.2021


Økologisk Økonomi - Kosthold, helse og bærekraftig samfunnsutvikling

Universitetet i Tromsø

Tromsø 20.09.2021


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling 

Byggevareindustriens fagdag i Bodø - fredag 17. september

Bodø 17.09.2021


Økologisk Økonomi for bærekraftig samfunnsutving

Bodø Biennale 

Bodø 10.09.2021


Økologisk Økonomi
NNL – Hovedprogrammet
Saltstraumen 09.09.2021


Økologisk Økonomi
Bærekraftige reisemål besøksforvaltning
Nasjonal konferanse

Svolvær  08.09.2021


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling 

Nyksund 04.09.2021


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling 

Ålesund 03.09.2021


Samarbeidende nettverk for bærekraftig samfunnsutvikling

Bodø 2024

Bodø 29.08.2021


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling 

Leknes 28.06.2021


Ecological Economics, Deep Ecology and Anarchist Philosophy 

18.08.2021 Minnesota Association of Development Organizations (MADO)


Bærekraft, livskvalitet og utopier

Pust-uka

Tromsø 06.09.2021


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling 

Træna 28.06.2021


Hvorfor skal vi bry oss om miljø og bærekraft?

Bodø videregående skole 

Bodø 24.06.2021


A Transformative Approach – Anarchist Philosophy As A Political Platform For Ecological Economics? 

15.06.2021 Minnesota Association of Development Organizations (MADO) 


Økologisk Økonomi - For bærekraftig samfunnsutvikling 

Leka 02.06.2021


Økologisk økonomi for bærekraftig næringsliv og  samfunnsutvikling

Løvold havparek

Bodø 30.05.2021


Hva er et utopiverksted?

Kommunekonferansen

Trondheim 27.05.2021


Økologisk Økonomi
For bærekraftig samfunnsutvikling

Osterøy 20.05.2021


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling

Osterøy 19.05.2021


Ecological Economics: Introducing a Model for Cultivating Change
12.05.2021 Minnesota Association of Development Organizations (MADO) 


Hvordan utvikle bærekraftige samfunn?

Folkehelsealliansen 

Bodø 11.05.2021


Er anarkisme en relevant politisk plattform for økologisk økonomi 

Rethinking economics 

Web 27.04.2021


Økologisk økonomi, sirkulærøkonomi og miljøledelse

Sogn jord- og hagebruksskole

21.04.2021


Økologisk økonomi og bærekraftig samfunnsutvikling 

Foredrag fagbokforlaget

Bergen 15.04.2021


Presentasjon besøksforvaltning i lys av økologisk økonomi

Meløy kommune 13.04.2021


Critical reflections on circular economy

Business ethics center - Corvinus University

Budapest 29.03.2021


Økologisk økonomi, sirkulærøklonomi og miljøledelse - For bærekraftig samfunnsutviklinhg

Universitetet i Sør-Øst Norge

Tjøme 24.03.2021


Etikk, samfunnsansvar i ledelse

Nord Universitet

23.03.2021


Anrschiosm and ecological economics

International Migration Conference 

New York State University

18.03.2021


Utopi og lokalsamfunnsutvikling  - Utopiverksted

KS/KLP

Levanger 18.03.2021


Øko-entreprnørskap

Egage talk - NTNU 

Trondheim 11.03.2021


Ideologi og utopi - Utopiverksted

Litteraturhuset Bergen

25.02.2021


Økologisk æøkonomi - Proinsiopper og praksis 

Trainee Program Lofoten/Vesterålen

Nyksund 05.02.2021 


Økologisk økonomi - Relevant for reiseliv og næringsutvikling 

Nord-Norsk Reiseliv 

Alta 14.01.2021


Økologisk økonomi - Prinsipper og praksis

Nord universitet

Bodø 11.01.20212020


Spørsmål ved etablerte sanningar,

Plan-. klima, og folkehelsekonferansen

"Planlegging i en brytningstid"

Vestland Fylkeskommune

Bergen 27.10.2020

video fra konferansen 


Circulation Economics and Ecological Economics

Sustainable Development, Online Course

Anaadi Foundation India 
24.10.2020.


Kan man være lykkelig som liten? -  I lys av økologisk økonomi

Bylivskonferansen - Samspillets kunst 

Narvik 22.10.2020


Utopiverksted 

Kroglia Kulturgård

Grønnfjelldal 20.10.2020.


Rethinking capitalism for socio-ecological justice

Future Law Virtual Summit 2020, Costarica

17.10.2020


Ways Forward in Organic Cooperation

6th ALGOA Summit

Philipines16.10,2020.


The Great Transition

Hardangerakademiet 

Jondal 11.10.20. 


Introduksjon til økologisk økonomi 

Hardangerakademiet 

Jondal 10.10.20.


Introduction to ecological economics 

Conference on ecological food systems,

Indonesia 08.10.20. 


A Critical Perspective on Circulation Economics
Sustainable Value Creation
Corvinus University
Budapest 29.09.2020.


Orientering om workshop med Bodø 2024

Nord-Norsk Kulturnettverk

Bodø 29.09.20. 


Økologisk økonomi - Et perspektiv fra fremtiden 

Miljøpartiet de grønne 

Trondheim 19.09.20. 


Utopiverksted - For livskraftige lokalsamfunn

Skaug 15.09.20  


Utopiverksted - For livskraftige lokalsamfunn

Kjerringøy 05.09.20


Introduksjon til Økologisk Økonomi – Teori og Praksis

Studentersamfunnet i Bergen

Bergen 1. september 2020


Behovet for balanse i bærekraft

Kystsoneplanlegging Nordland

Webinar 27 august 2020


Tenk nytt om økonomi
i et helhetlig, organisk og sosialt perspektiv

Litteraturhuset NOKU konferanse
Fredrikstad 8 og 9 september 2020


Åpner erfaringene fra koronakrisen for økologisk økonomi?
NNL: Opptur,

Kjerringøy 18.08.2020.


Transformative Ecological Economics
A Dialog between East and West
Online Course on Circular Economy and Sustainability
Anaadi Foundatio

India 27.07.20. 


Europeisk kulturhovedstad 2024
Forskningsmuligheter
Seminar Nord universitet

Bodø 25.05.20.


Åpner erfaringene fra koronakrisen for økologisk økonomi?

Lillehammer HEF Filosofiske salonger Torsdag 23.04.20.

Webinar kl. 1900


Økologisk Landbruk i lys av Økologisk økonomi 

Hardangerakademiet 

Jondal 17-19 april  2020 avlyst grunnet Korona


Økologisk økonomi 

Det grønne skiftet

Høgskulen på Vestlandet 

Bergen 01.04.20. avlyst grunnet Korona


Økologisk økonomi - En reise fra utopi til virkelighet

Forbundet ledelse og teknikk

Scandic Stavanger Forus 

Stavanger 15.03.20. avlyst grunnet Korona


Hva er økologisk økonomi?

Slottsfjellet videregående skole

Biblioteket 

Tønsberg 12.03.20. avlyst grunnet Korona


Introduksjon til begrepet økologisk økonomi - Teori og praksis

Kongsgårdseminaret 2020

Oslo 10.03.20.


Hva er økologisk økonomi?

Seminar om Bodø Europeisk kulturhovedstad

Bodø 06.03.20.


Hvordan skaper vi en bærekraftig økonomi

Rethinking Economics

Stormen, Bodø 24.02.20.


Utopisk verksted
Vil du være med og skape fremtidens Henningsvær?

Festiviteten 

Henningsvær 20.02.20


Økologisk økonomi for kreativitet

NNL-Traineeprogrammet

Kjerringøy 14.02.20-.


Økologisk økonomi

Bodø videregående skole

Bodø 13.02.20.


Økologisk økonomi - Et perspektiv fre fremtiden

NNL-Hovedprogrammet

Kjerringøy 06.02.20.


Research on  Sustainable Development

SDG Conference 

Akademiske kvarter

Bergen 05.02.20.


En verden i endring –
Hvordan påvirker det Nordland?

Nordlandskonferansen

Bodø 15. jan. 2020


Økologisk økonomi: Korleis kan framtida sjå ut?

Sentralbadet Litteraturhus

Odda 22.01.2020.


Grønn eller Økologisk økonomi –
Hvordan nå FNs bærekraftmål: Symptombehandling eller systemendring

Politisk verksted 

Tromsø  09.01.20. 


2019Urbant landbruk i lys av økologisk økonomi
Nationaltheateret konferansesenter
Oslo 18.11.19.


Is anarchism a relevant political platform for ecological economics
Roskilde university 19.11.19.


Økologisk økonomi - Relevant for reiselivs- og samfunnsuktviling

Reiselivsarena Nordland

Nordland Fylkeskommune

Bodø 13.11.19.


Basic income in the perspective of ecological economics

BIEN-Seminar

Stavanger 08.11.19., Haugesund 09.11.19., Bergen 10.11.19. 


Sirkulærøkonomi i ulike forkledninger

Grønsj Nord-universitet

Bodø 31.10.19. 


Hva er økologisk økonomi

Grønn studentkonferanse

Litteraturhuset Oslo

Oslo 5 oktober 2019


Forebygging av utenforskap og folkehelse i planlegging
Hvordan får vi det til?

Folkehelseforum Nordland 2019

Bodø Scandic Havet 2 oktober


Livskraftige lokalsamfunn i harmoni med naturen

Hardangerakademiet 

Jondal 28 september 2019


Økologisk økonomi - Hva og hvorfor 

Hardangerakademiet

Jondal 27 september 2019


Interaction between natural, cultural and economic value creation

ERASMUS+ Seminar

Aurland 25 september 2019


Fremtidens steinerpedagogikk i lys av økologisk økonomi

Steinerskolenes lærerstevne 2019

Oslo 21 september 2019


Kretsløpsøkonomi 

Jordnært seminar Buskerud gård

23 september 2019


Økologisk økonomi for bærekraftige lokalsamfunn

Hardangerakademiet 

Jondal 26 juli 2019


Økologisk økonomi - Revolusjonære mål med evolusjonære midler

Blågrønt innovasjonssenter/Nord universitet

Steinkjer 24 juni 2019


Dialog som skapende aktivitet

NAV personalsamling/Radisson

Bodø 26 mai 2019


Utopier

Opptakt Nordland fylkeskommune

23.05.19. Henningsvær


Anarchism and ecological economics - A transformative approach to a sustainable future

NordGlobal Conference

22.05.19. Bodø


Økologisk økonomi og levende lokalsamfunn

Folkeakademiet

13.05.19. Suldal


Økologisk økonomi - Revolusjonære mål med evolusjonaære midler

FIVH - Tromsø

08.o5.19. Oslo  


Solutions for a Brighter Future

Anaadifoudation 

08.05.19. Stockholm


Økologisk økonomi - Revolusjonære mål med evolusjonaære midler

Steinerhøyskolen

07.o5.19. Oslo  


Verdi i lys av økologisk økonomi

SJH

10.04.19. Aurland


Næringsutvikling i lys av økologisk økonomi

SJH

11.04.19. Aurland


The commons

Basic income

Oslo 07.04.19. 

Program


Solutions for a brighter future

Basic income

Oslo 06.04.19. 

Program

 

Anarchism and ecological economics

Rethinking economics

Peloton

Oslo 03.04.19.


Økologisk økonomi - Det gode liv i det gode samfunn

FIVH

Bodø 18 mars 2019 


Liberalisme, Marxisme og Anarkisme

ERASMUS seminar 

Aurland 16 mars 2019


Økologisk økonomi - Virkelighetsoppfatning og systemendring

ERASMUS seminar 

Aurland 15 mars 2019 


Borgerlønn - Mer enn penger

Nordstrand Rotary

Oslo 11 mars 2019


Livskvalitet, samfunnsansvar og bærekraft

FIVH - Tromsø

Tromsø 20  februar 2019


Økologisk økonomi - Næringslivspraksis

FIVH- Bodø

Bodø 18 februar 2019


Økologisk økonomi

Rethinking economics

Blinderen

Oslo 9 februar 2019


Presentasjon av boken Anarchism and ecological economics,

Samtale med Gunnar Skirbekk

Bergen litteraturhus

Bergen 11 januar 2019 


2018

 

Vi trenger dyptgripende endringer

MDG Lillestrøm

Lillestrøm 10 desember 2018 

 

Et nytt økonomisk system

Dialogseminar FIVH-Bodø

Bodø 19.11.8.

 

Har vi behov for en ny økonomi?

Dialogseminar FIVH-Tromsø

Tromsø 14.November 2018.

 

Fattigdom i lys av økologisk økonomi

Humanetisk forbund Oslo og Akershus

Oslo 3 November 2018

 

Økonomi natur og samfunn

Mo i Rana 1 November 2018

 

Økonomi, natur og samfunn

Steinkjer 31 Oktober 2018

 

Økologisk økonomi- Alternativet

Globaliseringskonferansen 2018

Oslo 13 oktober

program

 

Dialogue as Dynamic Energy in Living Communities (sammen med Vivi ML Storsletten)

Academy for prfessional dialogue

London-Gatwick 16 oktober 2018

 

Dialogmøte - Fremtidens Gildeskål

Inndyr 3 oktober 2018

Nygårdsjøen 4 oktober 2018

 

Samfunnsansvarlig og helhetlig forskning,politikk og næring

Økologisk seminar

Bjerkem gård 5 oktober 2018

 

Kretsløpsøkonomi

Økouka - Jordnært

Buskerud Gård i Modum 27 september 2018

 

Økologisk økonomi for fred mellom mennesker og mellom menneke og natur

FN-sambandet

Bodø 26.september 2018

 

DIALOGMØTE: ER LITT BEDRE GODT NOK? GRØNN ELLER ØKOLOGISK ØKONOMI?

Kafe Knut Preus museum

Horten 24 september 2018

 

Helsefremmende arbeidsliv

IA-Uka 2018

Svolvær 18 september 2018

Bodø 19 september 2018

Brønnøysund  20 september 2018

 

Ledelse, innovasjon og demokrati

Malmø 7 september 2018

 

Ecological Economics: the growth paradigm and the need for a new paradigm for economics

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL UNIVERSITY OF OSLO, NORWAY

Oslo July 16. 2018

 

Utopi Workshop: Dialogbasert samfunnsutvikling

Nyksund 6 juli 2018

 

Økologisk økonomi: Hva kan vi lære av naturen?

NNL - Opptur

Kjerringøy 19. juni 2018

 

Et helsefremmende arbeidsliv - En del av det gode liv

IA-konferansen 2018

Bodø 5 juni 2018

 

Contrasting perspectives on sharing economy

Share on - Baseler Hof

Hamburg 6 juni 2018

 

Green economy vs. ecological economics

Ingolstandt May 28, 2018

 

Anarchism, Utopia and Ecological Economics

Eben Scandinavia Workshop

Hurtigruten Bodø – Tromsø 12-13 april 2018

 

Et helsefremmende arbeidsliv, en del av det gode liv Arbeidsgiver-/arbeidslivskonferansen i Nord

Tromsø 10.-11.april 2018 Radisson Blu hotell

 

Etikk, ledelse og økonomi

Lederseminar

Mo i Rana 5 april 2018

 

Culture, nature and economy integrated in Bodø as cultural capital – a dynamic approach

Bodø 3 april 2018

 

Må vi ofre klima for å redde velferdsstaten? Grønt sosialt arbeid i Norge Sosialarbeiderdagen

Oslo 20 mars 2018

 

Skolestrategi – Fremtidens skole, hvordan vil vi at den skal bli?Plangruppesamling:

Bodø 15. mars 2018

 

Journalistikk og økologisk økonomi

Seminar journalister

Bodø 9 mars 2018

 

Kretsløpssamfunn - Redusert forbruk og økt livskvalitet

Kongsgårdseminaret 2018

Bygdø Kongsgård 6 mars 2018

 

Sirkulærøkonomi i lys av økologisk økonomi

Gjenbruksinnovasjon = Et grønt Nordland

Stormen bibliotek 13 februar 2018

 

Det økonomiske fundamentet for loikale verdikjeder - Hvordan skape energi og retning i møtet med fremtiden?

Hardangerakademiet

Jondal 10 februar 2018

 

Økonomi, samfunn og natur

Nordnorsk lederutvikling

Kjerringøy 8 februar 2018

 

Borgerlønn

Hardangerakademiet

Jondal 21 januar 2018

 

Kretsløpsøkonomi

Hardangerakademiet

Jondal 20 januar 2018

 

 

2017

 

Forsmak: Hva er borgerlønn?

Sted: KÅKÅnomics, Bøker & Børst

Stavanger 04.11.17. kl. 1530

Program

 

Kan borgerlønn redde verden?

Sted: KÅKÅnomics, Sting Nere

Stavanger 04.11.17. Sting Nere

Program

 

Med framtida på skuldrene - Hvor står vi 30 år etter Brundtlandskommisjonens rapport "Vår felles framtid"?

Folkehelsekonferansen 2017

Hotel Plaza

Oslo 23.10.17.

program

 

Transformative ecological economics

NHH

Bergen 16.10.17.

 

Sirkulær økonomi i lys av økologisk økonomi, North Calotte Waste Group Meeting 2017,

Bodø 19.10.17..

 

The image of man in systems perspective

Wisdom Together 2017

"Conscious Leadership"

Oslo 20- 21.10.17.

Program

 

Circulation economics - Theory and practise

2nd International Économusée Network Conference

Bergen 17.10.17.

Program

 

Et helsefremmende arbeidsliv - En del av det gode liv

Narvik 03.10., Fauske 04.10., Mo i Rana 05.10.

IA-uka i Nordland 2017

 

Økende økonomisering av kulturlivet - utfordringer og løsninger

Skolekonferansen Nord-Norge

Tromsø 5 sept. 2017

program 

 

Fred, utvikling og  miljø - sett utenfra som et hele

Hardangerakademiet  (Sammen med Johan Galtung)

Jondal 30 og 31 juli 2017   

program 

 

 

Den mentale klimaendring, sammenhengen mellom

natur, kultur, samfunn og økonomi

SommerMelbu

Melbu 11 juli 2017

program

 

Er litt bedre godt nok?

Landsspeiderleir - Nord

Bodø 2 juli 2017

 

Transformative ecological economics and the hidden third

Conference ecological economics

Corvinus University

Budapest 21 juni 2017

program

 

Ecological economics - From ego-  to eco-centricity

Crossing the boundaries - Meeting the future

Politihuset

Bodø 19 juni 2017

 

Transformative ecological economics

Book presentation

Taiji Center Oslo

Oslo 9 juni 2017

information

 

Peace Economics in the Context of Competition and Cooperation     

WFSF World Conference Jondal

Jondal  8 juni 2017

Program

 

Levende byer i lys av økologisk økonomi

Bodø kommune

Bodø 30 mai 2017

 

Kvalitet og verdier i lys av ulike ledelses- og organisasjonsmodeller – Hva blir synlig og hva blir borte i New Public Management

HelseNord

Svolvær 23 mai 2017

 

Økologisk økonomi - Ideologi og utopi

Greenlightdistrict kunstfestival

Grenland 12 mai 2017  program 

 

Er det behov for et nytt paradigme og hvordan kan vi arbeide med det som ikke finnes - Det utopiske

Forskningsparken

Oslo 11. mai 2017

 

Helsefremmende arbeidsplasser - Ideologi og utopi

Nordlandssykehuset

Bodø 8 og 9 mai 2017

 

Er litt bedre godt nok?

SV-ungdom

Skype 29 april 2017

 

Økologisk økonomi

NMBU

Ås 24 april 2017

 

Inspirasjonsmøte om økologisk økonomi

Grønt senter

Kristiansand 22.03.17

program

 

Ecological economics

Totum Momentum

Murmansk 19.03.17

 

Økologisk økonomi i endring

Spire

Oslo 15.03.17

 

Transformative ecological economics

FIVH NMBU

Ås 6 Mars 2017

Program

 

Helsefremmende arbeidsliv

KS konferanse

Bodø 28 Februar 2017

Program

 

Økonomi i forandring

NNL

Kjerringøy 10 februar 2017

 

Transformative Ecological Economics

FIVH Bergen

Bergen 4 Februar 2017

 

Transformative ecological economics - Ideology and Utopia

Cocerned students day 2017

Universitetet i Bergen 27.01.2017

 

Program

 

Økt bærekraft og økt innovasjon i fremtidens landbruk?

Næringsseminar - Høgskolen Innlandet

Evenstad 25.01.2017

 

Program

 

Handlar økonomi om meir enn pengar?

Aurland 11.01.2017

omtale av foredrag og seminar

 

Omtale av seminaret

 

Fra disiplinaritet til transdisiplinaritet

Hardangerakademiet

Jondal 07.01.2017

 

2016

 

Cruiseturisme i lys av økologisk økonomi

Seminar Nordlandsforskning

Bodø 23 nov. 2016

 

Fra grønn til økologisk økonomi

Haradngerakademiet

Jondal 29 okt.2016

 

Introduksjon til økologisk økonomi

Haradngerakademiet

Jondal 28 okt.2016

 

Alt henger sammen med alt - eller

I morgen skal vi gjøre noe annet

Folkehelsealliansen

Bodø 18 okt.2016

 

Økologisk økonomi

Oikos Nord-Trøndelag konferanse

Bjerkem gård 07 okt.2016

 

Program

 

What, Why and How:Transdisciplinarity in

Ecological Economics

Transdisciplinary Work Shop

Nord University

Bodø 22.sept.2016

 

Kretsløpssamfunn

FIVH- Tomsø bibliotek

Tromsø 21 sept.2016

 

Helhetlig politikk forankret i økologisk økonomi

Folkevalgtsamling -Miljøpartiet de grønne

Oslo 17 sept 2016

 

I morgen skal vi gjøre noe annet

Helt på jordet

Fylkesmannen i Finnmark

Alta 9 sept. 2016

 

Livskvalitet fremfor økonomisk vekst En ny økonomi under utvikling

Kirkens bymisjon

Bodø 7  sept. 2016.

 

Samfunnsutvikling - To fremtidsbilder

Etter Leif Holbæk-Hanssens triologi: Metoder og Modeller i Markedsføringen (1975)

Jondal 31 juli 2016

 

Scenarios of a Quality of Life Society

Summer Symposium 2016

The Hardanger Academy for Peace, Development and Environment

Jondal 30 juli 2016

 

Helsefremmende samfunn - Ideologi eller utopi?

Folkehelsealliansen

Kjerringøy 21 juni 2016

 

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi?

Nordnorsk lederutvikling

Kjerringøy 16 juni 2016

 

Ecological Economics – From Ego to Ecocentricity

Norsk Taiji

Oslo 10 juni 2016

 

Ecological economics - Ideology or Utopia

SPES Conference

Nord university

Bodø

 

Er litt bedre godt nok?

INSAM

Drammen 26.05.2016

 

Ecological economics - Ideology or utopia?

MAYDAY! Conference

Divestment & Reinvestment: Making Money Count on Wednesday,

April 27, 2016

Gustavus College Minnesota

Program

 

Er litt bedre godt nok?

KS Bedrift Konferanse Scandic Fornebu

Oslo 19 april 2016

Program

 

Sosiale banker et viktig element i økologisk økonomi

Cultura bank

Oslo 16 april 2016

 

Norway - Presence and future of sustainability

Berlin 12 april 2016

 

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi?

Mini-festival med fokus på bærekraft, miljø, kortreist kultur og kunst

Studentersamfunnet Trondheim 7 april 2016

 

Trenger vi transdispilære undervisningstilbud?

Bodø videregående skole

Bodø 14 mars 2016

 

Hvorfor det er viktig å trekke et skille

Naturvernforbundet

Tromsø 12 Mars 2016

 

Økonomi for fred og utvikling

Kirkens hus

Oslo 10 mars 2016

 

Levende bydeler

Innledning til kafedialog - Sølvsuper

Bodø 15 februar 2016

 

De andre og vi – en verden i endring

Hvilke konsekvenser har det for oss?

Lørdagsuniversitetet - Sølvsuper

Bodø 13 februar 2016

 

Bioøkonomi og økologisk økonomi

Er vi på rett vei?

Oikos - Nordland kultursenter

Bodø 13 februar 2016

 

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi

NNL- Hovedprogrammet

Kjerringøy 12 februar 2016

 

Er litt berdre godt nok - Økologisk og sirkulær økonomi

Grønt punkt

Oslo - Akerbrygge - 11 februar 2016

program 

 

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi

Høgskolen i Vestfold

Horten 10 februar 2016

 

Grønn eller økologisk økonomi - Hvorfor det er viktig å trekke et skille

De Grønne

ø 6 februar 2016

 

Local currency in the perspective of ecological economics

QuiShare Oslo - Cultura Bank - Beyond Money

2 februar Skippergata 22 Oslo

program

 

En bærekraftig økonomisk orden for det 21 århundre

Borgerlønn - BIEN Norge

30. januar Litteraturhuset Oslo

program

 

Globale utfordringer truer folkehelsa

HUNT forskningssenter/NTNU

29 januar Levanger

 

 

 

2015

 

Sosiale helseforskjeller relatert til behovet mer bærekraftig økonomi og samfunnsutvikling

Sunne kommuner

9 desember 2015, Bodø

 

Bærekraftig økonomisk orden

Om økologisk økonom

Litteraturhuset Oslo

Lørdag 28. november kl. 1200, Wergeland

 

Er litt bedre godt nok? Trenger vi en økologisk økonomi

Heffalonia

26.11.2015 kl 19.00 i InspiraHuset, Lilleaker

 

Er litt bedre godt nok? Fra grønn til økologisk økonomi

Fagdagen

20 November 2015 Universitetet i Nordland

 

Økologisk økonomi - foran et nytt paradigme - i et norsk perspektiv,

ØKOLOGISK 3.0 - INNOVASJON OG SAMFUNNSUTVIKLING

Røros 12 nov. 2015

 

Helsefremmende arbeidsplasser -

Ideologi eller utopi

Folkehelsealliansen Bodø 6 nov. 2015

    

Ecological economics - Ideology or Utopia

NHH

Bergen 5 oktober 2015

 

Grunnleggende endring av økonomisk teori og praksis

Akademisk kvarter - Universitetet i Bergen

25.september 2015

 

Grønn og økologisk økonomi

Hardangerakademiet

Weekend kurs - Økologisk økonomi - når mennesket blir viktigst

Jondal 18-20 september 2015

program

 

Grön ekonomi - Social ekonomi

och

Framtiden för sustainable banking-konceptet

Skandinavisk Bank møte

Järna Sverige 4-5 September

 

Økologisk økonomi – Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Grønn festival - Miljøpartiet de grønne

Nesodden 30 august 2015

program

 

Dialog med naturen – Økologisk økonomi for livskraftige samfunn i bærekraftig natur

NordNorsk Lederutvikling

Trtomsø 16 August

 

Fredsøkonomi - En realistisk utopi

Sommersymposiet 2015 - Hardangerakademiet

Jondal August 1st.

 

Eco-villages - Ecological economics in practice?

Sammen med Stig Ingebrigtsen, Are Severin Ingulfsvann, Øystein Nystad

ESEE - Leeds University

Leeds July 2nd.

 

Nye strukturer i høyere utdanning - The idea of a University

PHS - Universitetet i Nordland

Galleri Bodøgård

Bodø June 19th.

 

Ecological economics - Ideology or Utopia?

Johann Arnt Conference NHH

Bergen June 11th.

 

Økologisk økonomi

Inspirasjonssamling - Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oslo 29 mai

 

Ecological economics - Ideology or Utopia?

Research School Conference, NTNU

Trondheim May 21

 

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi?

SEA Quinta Norge

Oslo 16 april kl. 1800

 

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi?

Heffalonia

Oslo 25 mars

 

Fra bruk og kast til kretsløpsøkonomi

Attac - Eldorado Bokhandel

Oslo 7 mars

 

Økologi og økonomi - to sider av samme sak?

Kommunesamlingen 2015 Fylkesmannen I Buskerud

Kongsberg 10 februar

 

Økologisk økonomi

NNL

Kjerringøy 6 februar

 

Klimaendring, Vekst og Økologi

Enova

Trondheim 2 februar

 

Økonomi sett i lys av negativ og positiv fred

(Sammen med Vivi Storsletten

Nordland Akademi for Vitenskap og Kunst

Melbu 30-31 Januar

 

Stjeler bedriftsøkonomi helsevesenets verdier?

Medisinsk filosofisk forum - Litteratursalen Stormen

Bodø 29 januar

 

2014

 

Hvordan økologisk økonomi kan bidra til å få frem verdimangfold i helsevesenet                                              Medisinsk forum

Ullevål sykehus  9 desember 

 

Konsekvenser av kommersialisert forskning                     

Forskningsetisk forum

Universitetet i Nordland 8 desember

 

Utviklingen av Økologisk Økonomi

Kulturhuset - Beras

Järna 04.12.14

 

Multi-actor–approach in the perspective of the philosophy of organism

Beras

Järna 3 desember  2014.

 

Introduksjon til Økologisk Økonomi 

Eco-Banken

Järna 3 desember 2014

 

Forskningsetikk, uredelighet og sampublisering           

Veilederkonferanse                                                               

Bodø 2 desember 2014

 

I morgen skal vi gjøre noe annet

Seminar om byutvikling

Fauske 20 november 2014

 

By- og bygdeutvikling - et samarbeidsprosjekt?

Treffpunkt Sør-Helgeland 2014                                             

Sømna 18 November 2014

 

Innføring i økologisk økonomi                                                     

Cultura sparebank                                                                 

Oslo 28.10.2014.

 

Utvikling av sykehus sett i lys av økologisk økonomi                     

KVAM-dagen UNN                                                             

Tromsø 17.10.2014

 

Personlig ansvar i lys av kulturell påvirkning                           

Nordnorsk rådgiverkonferanse 2014                                   

Bodø 15.10.2014                                                                     

Se foredraget her

 

Why less bad is no good - Green economy and ecological economics

(sammen med Vivi Storsletten)                         

EBEN Research Conference 2014 

Lisboa 11.10.2014

 

Nettverksteori – en ramme for livskraftig utvikling                   

Kafedialog forskningsdagene 2014                                     

SINUS Bodø 25 september

se program

 

Økologisk økonomi og etikk                                                     

Foredrag + workshop                                                   

Temporary Academy                                                   

Kristiansand 12 og 13 september 2014

se program

 

Folkehelse i lys av økologisk økonomi                     

Folkehelsekonferanse                                                         

Fauske 03.09,14.

se program

 

Fredsøkonomi

Fredssymposium

Jondal 26.07.14

Sammen med Vivi ML Storsletten

 

Økologisk økonomi, filosofi og kunst

Sommer-Melbu         

Melbu 06.07.14

Sammen med Vivi ML Storsletten 

 

Levende bykjerne

Seminar om byutvikling

Bodø 26.06.14

Sammen med Are S Ingulfsvann

 

Økonomi - Individ, bedrift og samfunn

Profesjonsetisk nettverk

Levanger22.05.14

 

Økonomi i Økologisk Perspektiv

Miljøvernkonferansen 2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Trondheim 20.05.14

 

PeaceEconomics in the Context of Competition and Cooperation

Business for Peace – Strategies for Hope

Leper, Belgium,10.04.14

Sammen med Knut J. Ims

 

Contrasting business Models - In the Perspectiveof Negative and

Positive Peace

Business for Peace – Strategies for Hope

Leper, Belgium, 10.04.14

Sammen med Vivi M.L. Storsletten

 

I morgen skal vi gjøre noe annet

Byutvikling i lys av økologisk økonomi

Lørdagsuniversitet

Sølvsuper Bodø 29.03.14

 

Kretsløpsøkonomi - I lys av økologisk samfunnsutvikling

Forvaltning av naturens ressursgrunnlag

Litteraturhuset Oslo 31.mars

program

 

Filosofiske betraktninger omkring økologisk økonomi

Aurslandseminaret 2014

Aurland 7 februar 2014

 

Miljø og samfunnsansvarlig økonomi for kreativitet, mangfold og livskvalitet

Debio ledersamling

Bodø 26 februar 2014

 

Det kreves grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis

Debio ledersamling

Bodø 25 februar 2014

 

Økologisk økonomi et potent alternativ

Etableringskonferanse for Norsk nettverk for økologisk økonomi

Kjerringøy 11.02.2014

 

Regional utvikling i lys av kretsløpsøkonomi

Fylkesmannen i Oslo

30 Januar 2014

 

Kjernepunkt i økologisk økonomi

FIVH-Det Grønne Loftet, Jacobsfjorden 4, 3.etg.

Bryggen i Bergen 18. Januar

 

Hvordan utvikle et samfunn med økt livskvalitet og lavere forbruk?

SV-samling

Kjerringgøy 11.01.2014

 


2013

 

Livskraft gjennom mangfold

Kafedialog Sølvsuper

Bodø 27.11.2013.

 

Miljø og samfunnsansvarlig økonomi for kreativitet, mangfold og livskraft

Helsekonferanse

Ullevål Universitetssykehus 4 des.2013

 

Nettverks- og kretsløpsøkonomi, med fokus på hele produksjons- og

distribusjonskjeden. Økomelk og verdiskapning».

ØKOKONFERANSEN - Økologisk Landbruk Hvorfor – Hvordan?

Bodø 20 november 2013

Program

 

En åpen dør til håp - Refleksjoner rundt håp i et økonomisk, økologisk og teologisk perspektiv

Folkekirke i Nordland. Ei åpen dør til tro, håp og kjærlighet.

Bodø 6 november 2013

 

Økonomi: Livskraftige byer i lys av økologisk økonomi.

Må vi ha vekst for å klare oss? Må veksten bety miljøødeleggelse og forsterkede klimaendringer? Hva er alternativene?

Konferanse om klima og menneskerettigheter

Bergen 24, Oktober 2013

Program

 

Rudolf Steiners økonomiske ideer i lys av økologisk økonomi

Antroposofisk uke, Bergen 17 oktober 

program

 

Utvikling av livskraftige samfunn forutsetter grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis

Seminar: Økologisk landbruk – egoistisk eller fremtidsrettet?Arrangør:  Oikos, Debio, Biologisk-dynamisk Forening

Litteraturhuset Oslo Mandag 14. oktober 2013

program

 

Begreper, modeller og teorier i økologisk økonomi

Workshop økologisk økonomi FIVH

Trondheim 11 og 12 Oktober

 

Historien bak etableringen av økologisk økonomi 

Workshop økologisk økonomi FIVH

Trondheim 11 og 12 Oktober

 

I morgen skal vi gjøre noe annet

Nasjonal konferanse for studenthelse og rådgiving

Bodø 19 og 20 september

 

Transition towards a life enhancing world by the act of will (Sammen med Vivi M.L. Storsletten)

EBEN 2013, Lille 13 september

 

Klimakrisen i lys av økologisk økonomi

NTNU- verdiseminar 2013 - Trenger samfunnet et nytt verdisystem for å møte klimakrisen?

Trondheim 2 september 2013

 

Dialog med naturen –Økologisk økonomi for livskraftige samfunn i bærekraftig natur

NNN Tromsø 1. september

 

Paneldebatt, Litteraturhuset Oslo 16 august 2013

Les mer

 

Økologisk økonomi - Ny økonomi basert på dialog og samarbeid

Nordisk Fredsakademi - Symposium 2013

Jondal 26-28 juli

Program

 

Miljø- og samfunnsansvarlig økonomi for kreativitet, mangfold og livskraft

Helse sør-øst konferanse

Hamar 13 juli 2013

 

Betydningen av samspill og samarbeid i folkehelsearbeid

Årskonferanse - Forum for miljø og helse 2013

Bodø 3-4 Juni

Program

 

For å skape livskraftige samfunn kreves det grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis

Bogen Kultursenter 1 mai

 

Salten som livskraftig region - Et fremtidsscenario

FIVH Bodø 8 april

Annonse

 

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Konferanse: Dannelse på norsk - fra ord til handling

HINT - Levanger 19 - 20 mars

Program

 

Alle foredrag fra konferansen

 

 

Miljø- og samfunnsansvarlig økonomi for kreativitet, mangfold og livskraft,

Spesialisthelsetjenestens Miljø- og klimakonferanse,

St. Olavs Hospital, Trondheim 11 mars

Program

 

Økologisk økonomi - en realistisk utopi?

Miljøpartiet de Grønne, Bodø 2 mars 3013

 

Hvordan realisere visjonen om en økologisk økonomi?

FIVH studentlag i Trondheim 1 mars 2013

Program

 

Det gode liv i lys av økologisk økonomi

Åpen dag om psykisk helse, på Universitetet i Nordland

Psykisk helse - Psykisk sykdom - Myter og realiteter 14 februar Bodø

Program

 

Grønn eller økologisk økonomi

Venstre Nordland, 9 februar, Bodø

 

Økonomi og ledelse for et livskraftig samfunn og en bærekraftig natur

NNL Hovedprogrammet, 7 februar, Sulitielma

 

Livskraftige lokalsamfunn

Kafedialog Mosterhavn, 5 februar, Bømlo

Sammen med Øystein Nystad

 

Livskraftige byer i lys av økologisk økonomi

Lost in the supermarked - Hvor er utgangen?

Litteraturhuset onsdag 30 januar Oslo

Program

 

Grønn eller økologisk økonomi?

SV møte Folkets hus, 12 januar Bodø

 

 

 

2012

 

Økologisk Økonomi – Et paradigmeskift innen økonomisk teori og praksis

Naturfilosofisk seminar - Litteraturhuset - Oslo - 17 november 2012

 

Seminar; Økologisk økonomi – et alternativ til konkurransebasert vekstøkonomi? 15.11.2012 på Renskaug Vertsgård, Lier

 

Etisk refleksjon - En nødvendig forutsetning for arbeidslivet, KS Arbeidsgiverkonferanse 7.-8. november 2012, Tromsø

se program

 

Økologisk økonomi, et paradigmeskifte innenfor økonomisk teori og praksis, Høstkonferansen Financial Services;  "Den tilgjengelige banken" Losby Gods, 1 nov. 2012 

se program

 

Bærekraftig utvikling i offentlig sektor;

Konferanse UiN, 27. sept. 2012,

 

Økologisk Økonomi – Et paradigmeskift innen økonomisk teori og praksis; Occupy World Street! Litteraturhuset 18 sept, 2012

Se program

 

Økologisk økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Rådmannssamling i Bodø,12 september 2012

 

Dialog med naturen – En kilde til utvikling av økonomi for bærekraft, velferd og livskvalitet; NNL Tromsø 19 august 2012

 

Økologisk økonomi – Ny økonomi for miljøansvar og rettferdighet

Seminar for Domproster Saltstraumen 27 august 2012

 

Økonomi for samarbeid livskraft og utvikling

Fredssymposium Jondal 27-29 juli 2012

se program

 

Hva kan økologisk økonomi bidra med?

Konferanse om Økonomi og etikk i dagens situasjon i Norge og internasjonalt

Kirkens hus Oslo 14.06. 2012

se program

 

Vekst, velstan og lykke, henger de sammen?

Velferdskonferansen 2012,

Oslo kongressenter 21.05.2012

se program

 

Økologisk økonomi – Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Miljøpartiet De Grønne + Trondheim Grønne Studenter

Trondheim 09.05.2012

se program

 

Økologisk økonomi i lys organisk filosofi

Kunstnerneshus - Fritt ord - Kulturrådet

Oslo 08.05.2012

se program

omtale av foredrag

 

Ecological economics, equity and health

Globalisation and health University of Bergen

Bergen 23.04.2012

 

Er økonomisk fornuft tilstrekkelig?

Hvem eier fornuften - Rørosseminaret 2012

Røros 20.04.2012

se program

 

Verdibasert ledelse i en tid preget av klima og gjeldskrise

Arbeidsgiverkonferanse KS Nord-Norge

Tromsø 18.04.2012

se program

 

Dialogue or the invisible hand in ecological economics?

Workshop Hordaland Artcentre

Bergen 16.04.2012

se program

 

Om nødvendigheten av samarbeid i folkehelsearbeidet

Fylkesforum folkehelse

Bodø 20.03.2012

se program

 

Kretsloppsekonomi

Beras implementation

Kultrurhuset Yterjärna 12.03.2012

se program

 

Økonomi for et livskraftig samfunn og en bærekraftig natur

NNL Hovedprogrammet Sulitielma 10 februar

 

Akademisk frihet, forskningsetikk og vitenskapens ethos

Forskningsetisk seminar, UiN, Bodø 2 februar 2012

 

Grønn eller økologisk økonomi

Miniseminar HHB, Bodø 1 februar 2012

se program

 

Miljø og samfunnsansvarlig øøkonomi for kreativitet, mangfold og livskvalitet

Topplederprogram NNL, Kleivstua 26. januar

 

Grønn eller økologisk økonomi

Kafédialog Rio + 20

Kunstnernes hus, Oslo 25 januar 2012

se program 

omtale av kafedialogen

 

Miljø, samfunn og lønnsomhet i lys av økologisk økonomi,

Bier og blomster, business og bønder

Litteraturhuset i Oslo 13 januaer 2012

se program

 

 

2011

 

Økonomi, verdier og livskvalitet – Utfordringer i en økonomisert verden

Bodø Frivillighetssentral 25 årsjubileum

Bodø, 05.12.2011

 

Bærekraftig utvikling i regionalt perspektiv

Salten Regioionråd

Saltstraumen 24.11.2011

 

Green Entrepreneurship - New Models of

Entrepreneurial Thinking, Rent 2011 Entrepreneurship Day/Policy Forum, The Greening of Entrepreneurship

Bodø  November 16th. 2011

se program

 

Ecological economics as a moral science

Norwegian School of Economics (NHH)

Bergen October 17 2011

 

Hvorfor skal bedrifter jobbe med etikk og miljø?

Miljøkonferansen "Butikk og Etikk"

Tromsø 20 oktober

se program

 

En ny økonomi vokser frem

Seminar og bokslepp: Fremtidsfrø - såirer til en bedre verden

Oslo: Litteraturhuset 29 oktober

se program

 

Universitetet i Nordland i Samfunnsperspektiv

Personalseminar studie og forskningsadministrasjonen ved UiN

Sulitielma 27 september 2011

 

Initiatin open research systems based on divergent thinking

(together with Knut Ims)

SPES konference

Antwerpen 23 september 2011

Read more

 

Networks, dialougues and viable societies

(Together with Øystein Nystad)

EBEN Conference

Antwerpen 16 september 2011

Read more

 

Responsibility, deep ecology and the self

Seminar in honor of Knut Ims

NHH 9 august 2011

 

Økologisk økonomi - Miljø og samfunnsansvarlig økonomi for mangfold, kreativitet og livskraft

Lederutviklingsprogram i Gloppen kommune

NordNorsk Lederutvikling

Runnevang 29-30 august 2011

 

Åndelig storrengjøring - Dialog med naturen en kilde til kunnskap om økonomi og ledelse

NordNorsk Lederutvikling

Kjerringøy 14 juni 2011

 

Nettverk, ledelse og samfunnsansvar

Distrikskonferanse Rotary - Samfunnsansvar og etikk

Bodø 10-12 juni 2011

Read more

 

Økologiskøkonomi foret livskraftig samfunn

Changemaker

Borg Lofoten 29 juni 2011

Read more

 

Ecological Economics

History and the State of the Art

Fakultät Betriebswirtschaft

Ohm-Hochschule, Nürnberg, May 23th. 2011

Germany

 

Principles of Circulation Economics

Theory and Practise

Fakultät Betriebswirtschaft, Ohm-Hochschule

Nürnberg, May 26th.  2011

Germany

Read more

 

Principles of Ecological Economics - Environmental sustainability, Viable communities, Quality of Life

NTNU-PhD- Course IØ 8503- Spring 2011

Multi-Disciplinary Research –  Theoretical and Methodological Approaches

Mo i Rana May 6, 2011

 

Norms and Values in Research

NTNU-PhD- Course IØ 8503- Spring 2011

Multi-Disciplinary Research –  Theoretical and Methodological Approaches

Mo i Rana May 6, 2011

 

Introduction to Ecological Economics

Environmental Challenges, Economy and Quality of Life

Bergen University

Bergen April 29th.

 

Vekst, grønn vekst, de-growth, velstand og livskvalitet 

Høgskolen i Bergen

Bergen 6 april 2011

 

Økologisk Økonomi – Ny miljø- og samfunsansvarlig økonomi for kreativitet, mangfold og livskraft

Nettverksdagen - Universitetet i Nordland

Bodø 30 mars 2011

Program

 

Bedriftsledelsei lys avmiljø- ogsamfunnsansvar

NordNorsk Lederutvikling

Oslo 10 mars 2011

 

Rudolf Steiner i lys av økologisk økonomi

Litteraturhuset

Oslo 3 mars 2011

Omtale

 

Bedriftens samfunnsoppdrag

HelseNord/UiN

Tromsø 24 februar 2011

 

Normer, autentisitet og ledelse

HelseNord/UiN

Tromsø 23 februar 2011

 

Økonomi for et livskraftig samfunn og en bærekraftig natur

NordNorsk Lederutvikling

Sulitielma 11 februar 2011

 

Leif Holbæk Hanssens tanker og ideer i lys av økologisk økonomi

Kirkeakademiet i Stord

Stord 9 februar 2011

 

Moralsk dannelse eller utdannelse i etikk?

HelseNord/UiN

Bodø 20 jan. 2011

 

Etiske problemstillinger med relevans for ledelse

HelseNord/UiN

Bodø 19.jan. 2011

 

 

2010

 

Verdiskaping i lys av økologisk økonomi

HR Norges beste 2010 - Fremtidens HR-utfordringer

Bjørvika Konferansesenter, Oslo 7. desember 2010

Program   

Kommentarer

 

Bærekraftig innovasjon - Mer enn økonomi

CSR som Innovasjonsdriver - Nasjonal konferanse

NTNU - Trondheim 1. og 2. desember 2010

Program

 

Kreativitet,integrering og livskvalitet - sett i lys avorganiske og mekaniske perspektiv

NEON-dagene ved Høgskolen i Bodø 25 nov. 2010

Program

 

Ecological economics - Well-being and Sustainability

Gentle Actions

Kunstnernes Hus Oslo, Nov. 6-7, 2010

Program

 

The Concept of De-growth and

Can economic growth be decoupled from environmental degradation?   

Green Growth, De-growth and Sustainability

Ph. D. course organized jointly by Oslo University College and Aalborg University

Oslo University College, October 27-29, 2010

Program

 

Principles of Ecological Economics

Norwegian School of Economics and Business Administration NHH

Bergen October 14th. 2010

 

Forskningsformidling og etikk

Åpent seminar om "Forskeren og media - Budskapet som forsvant"

Forskningsdagene 2010 1 oktober

Høgskolen i Bodø

 

Industriell økologi - Livskraftige regioner i lys av økologisk økonomi

Næringskonferanse i Mosjøen

Mosjøen 24 september 2010

 

Livskraftige regioner i lys av økologisk økonomi

Planlegging for livskraftige samfunn

Nordland fylkeskommune

Sandnessjøen 14 september 2010

Svolvær 21 september 2010

Bodø 30 september 2010

 

Regional Resilience in the Perspective of Ecological Economics - Bottom - Up Solutions based on Communicative Networks

NFB Conference September 2nd. 2010

 

Dialog med naturen - En kilde til kunnskap om økonomi

Opptur - Ledere som legger listen annerledes,

NordNorsk lederutvikling, Kjerringøy 25 juni 2010

 

Økologisk økonomi – Et helhetlig perspektiv på samspillet mellom økonomi, natur og samfunn

Direktoratet for naturforvaltning,

Trondheim- Mandag 14 Juni 2010

 

Livskraftige regioneri lys av kretsløpaøkonomi

Miljødag: Miljøsertifisering grønnmaling eller fremskritt

HHB – Bodø 9 juni 2010

 

Norms and Values in Research

Phd. Course: Philosophy of Science and Ethics

Kjerringøy June 7th and 8th 2010

 

I naturen finnes ikke avfall - Kan vi lære noe av naturen?

Avfallsseminar FIVH

Bodø 03.05.2010

 

Ecological economics; Equity and Health

Centre for International Health, University of Bergen

Bergen 29.04.2010

 

Veridskapning i lys av økologisk økonomi

Oljefritt næringsseminar,

Svolvær 22.04.2010

 

Verdiskapning i lys av økologisk økonomi

Økonomiske og økologiske ringvirkninger av olje og gassutvinning i Lofoten

Bodø 21.04.2010

 

Er en annen virkelighet mulig?

Generalforsamling Merkur, Århus 10 april 2010

 

En ny  økonomi for en ny tid

Steinerskolen i Bergen, Bergen 18 mars 2010

 

Verdiprioriteringer i en tid preget av markedsstyring og økte krav til effektivitet

Konferanse Innlandssykehuset, Elverum 17 mars 2010

 

Vårt etiske ansvar som del i en større helhet

Ledersamling HelseNord, Tromsø 26 februar 2010

 

Økologisk økonomi - livskraftige samfunn og bærekraftige økosystemer

Siviløkonomene i Trødelag

Trondheim Februar 16. 2010

 

Utvikling med vekt på integrasjon, kreativitet og livskvalitet

Nordnorsk Lederutvikling, Sulitielma 12. februar 2010

 

Hva er økologisk økonomi

Mo Næringsforening, Mo i Rana 4. februar 2010

 

Values in the perspective of the philosophy of organism

Phd-course, Etics, society and nature

Bodø University Center  Feb. 2. 2010

 

 

2009

 

Økologisk økonomi - Implikasjoner for undervisning og forskning innenfor markedsføring og ledelse.

Oslo - Campus Chritiania 9 desember 2009

 

Circulation economics - A new economic paradigm

Climate Bottom Meeting - Windows of Hope in Copenhagen

København- Christiania Dec. 8. 2009

 

Economics in an organic perspective

NHH Bergen Nov. 6.  2009

 

Tap av akademisk frihet - Markedsstyring og andre trusler.

Møte forskerforbundet - Akademisk frihet - mer enn et munnhell?

Bodø 5. oktober 2009

 

Presentasjon av boken: Økonomi og samfunn - Når mennesket blir viktigst av Leif Holbæk-Hanssen,

Litteraturhuset Oslo 15. oktober 2009

 

Økologisk økonomi for livskraftige samfunn

Word Art Sinus, Bodø 20. oktober 2009

 

Etikk og verdibasert ledelse

HelseNord Styresamling,

Tromsø 22. oktober 2009

 

Etiske refleksjoner tilknyttet effektivitetskrav og ressursutnyttelse i offentlig sektor

Konferanse om krav og utfordringer ved offentlig økonomiforvaltning

Bodø 26.oktober 2009

 

Verdiskaping i lys av økologisk økonomi.

Røroskonferansen: "Økonomi, landbruk og miljø i et bærekraftig perspektiv"

Røros 28. oktober 2009

 

Miljø- og finanskrise - Er økologisk økonomi en del av løsningen?

Akademiet for livslang læring Grenland

Skien 22. september 2009

 

En større krise enn den finansielle? Nye kort på hånden?

HR Norge Lederutvikling 2009

Oslo 3. september 2009

 

Hvorfor planlegger vi? Planlegging for livskraftige regioner Husbanken Region Bodø og Nordland Fylkeskommune: Mitt bærekraftige sted Alstadhaug 1 september 2009

 

Byutvikling for livskraftige regioner

Verdens miljødag, Bodø Rådhus 5 juni, 2009

 

Boligbygging, byutvikling og livskraftige regioner

Norske Boligbyggelags Landsforbunds årsmøte

Bodø 16 juni, 2009

 

På veg mot et mer naturvennlig samfunn,

Tingvoll-konferansen Tingvoll 7 mai 2009

 

Introduction to Ecological Economics - Environmental Challenges, Economy and Quality of Life;

Centre for International Health, University of Bergen,

Bergen May 4. 2009

 

Kreativitet, samspill og livskvalitet - Kretsløpsøkonomi for livskraftige samfunn

Nordnorsk lederutvikling 

Bodø 4. mars 2009

 

Livskraftige regioner - I lys av økologisk økonomi

Økologisk Tingmøte i Nord

Kabelvåg 20 mars 2009

 

Avfallshåndtering i lys av kretsløpsøkonomi

Workshop om avfallbehandling

Bodø 27 mars 2009

 

Økologisk økonomi - Grunnleggende endringer i stedet for symptombehandling

Åpent møte om miljø og samfunnsansvarlig økonomi

Mo i Rana 30 mars 2009

 

Whitehead's philosophy of organism - Ontology of Ecological Economics?

Seminar eco-philosophy, Bodø University Center

Bodø Mar. 2. 2009

 

Verdiskapning i lys av økologisk økonomi 

Vinterseminaret Aker universitetssykehus

Oslo 3 feb. 2009,

 

Økologisk økonomi - Grunnleggende endringer istedenfor symptombehandling

Bioforsk-konferansen

Sandefjord 4 Februar 2009

 

Kreativitet, samspill og livskvalitet - Kretsløpsøkonomi innenfor en organisk virkelighetsoppfatning

Nordnorsk Lederutvikling

Sulitielma 06. Februar 2009

 

Tanker for en ny økonomi Oikos

Stavanger 16 januar 2009

 

Økonomi, miljø og finanskrise

Nordlandskonferansen

Bodø 22 jan. 2009

 

Kretsløpsøkonomi - Økonomi for livskraftig utvikling

HiNT

Steinkjer 26. jan. 2009

 

 

2008

 

Nordlandsakademiet  Grip sjangsen - Tenk nytt!

NRK1 11.12.2008.

Klikk her for å høre kåseriet

 

An introduction to circulation economics

Seminar EloPak,

Oslo Jan. 9. 2008

 


2024


Hvordan utopiverksteder bidrar til levende lokalsamfunn
Vega 13.03.24.


De-growth in the Perspective of Ecological Economics
Workshop: Exploring a sustainable society and the concept of growth
NTNU 11.03.24.


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Slottsfjellet videregående skole
Tønsberg 18 mars 2024  


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Faculty of Technology

Universitetet i Sør-Øst Norge

Porsgrunn 27.02.24.


Utopiverksted for medvirkning og fremtidsoptimisme

Seminar Utopiverksted

Ung Utopi Bodø 2024

Bodø 21.02.24.


Utopiverksted for fremtidsoptimisme og livskraftige lokalsamfunn
Re-Arena 24.01.24.


2023


Økologisk økonomi for bærekraftig (lokal) samfunnsutvikling
Innovasjonsnettverk Troms og Finnmark
Tromsø 08.12.23


Hvordan utopiverksteder bidrar til livskraftige lokalsamfunn
Lofoten folkehøyskole

Kabelvåg 04.12.23.


Kultur i samfunnsutviklingen
Hvem eier vinden?
Må naturen ofres i det grønne skiftet?
Nordnorske Europadager i Mo i Rana 23.11.23.


Bærekraft Bodø 2024
Bodø 22.11.23.


Hvordan utopiverksteder bidrar til levende lokalsamfunn?
Grønnfjelldal 17.11.23.


Økologisk økonomi for bærekraftig (lokal) samfunnsutvikling
NORSK PLANMØTE 2023
Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid
Tromsø 09.11.23


Hvorfor er opplæring innen kunst og kultur viktig i framtida?
Konferanse Norsk kulturskoleråd
Bodø 10.11.23.


Økologisk økonomi og samisk natursyn

Nord-konferansen samisk og urfolk

Beddingen 17.10.23.


Bridging Worlds: Indigenous Wisdom for Global Sustainability

Nord-konferansen

Samisk og urfolk

Bodø 19.10.23


Livskraftige lokalsamfunn
Nordland frivillignettverk 
Bjørk 02.10.23.


Hvordan kan det spirituelle bidra til ny forståelse av økologisk økonomi og sosial endring

Hardangerakademiet, Nordisk senter for fred, utvikling og miljø og Antroposofisk Selskap i Bergen

Bergen litteraturhus 24.10.23.


Økologisk økonomi en realistisk utopi?
Kongsgårdseminaret 2023

Oslo 22.09.23


Økologisk økonomi en realistisk utopi?
20-årsjubileum
SIB

Bodø 08.09.23.


Introduksjon til dialogprosesser

Bærekraftig matkultur og matdestinasjoner

Nyvågar Hotell

Kabelvåg 07.09.2023.


Introduksjon til dialogprosesser

Livskraftige lokalsamfunn

Jektfartsmuseet/Landbrukspensjonistene

Bodø 06.09.23.


Økologisk økonomi
Bodø europeisk kulturhovedstad 2024

Gjenbruksuka  

Vågønes Gård 16.09.23.


Innledning ved lansering av boken
55 Shades of Green

Litteraturhuset Oslo 

Oslo 05.09.23. 


Gir Bodø 2024 inspirasjon til bærekraftig samfunnsutvikling?
Forskningsdagene 2023
Stormen bibliotek

Bodø 21.09.23.


Introduksjon til dialogprosesser

Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

NMBU EVU

Solund 31.08.23.


Økologisk økonomi en realistisk utopi?
Avdelingssamling kultur og folkehelse 
Trøndelag fylkeskommune

Stiklestad 29.08.23.


Økologisk økonomi – For bærekraftig samfunnsutvikling

Rødt 

Fleinvær 29.07.23. 


Building Bridges between the Peace and Climate Movements'

Nordic Peace Alliance 

Helsingør 15.07.23.   


Utopia Workshop as a Unifying Method for Sustainable Community Development
39th EGOS Colloquium 2023

Cagliari 07.07.23.


Økologisk økonomi – Utopi eller fremtidens realisme?

30-års jubileum SIB studenter

Nord/HHN 09.06.23.


Hvordan skape en arena for bærekraftige lokalsamfunn

EGNA Frokostmøte

Bodø 05.06.23.


Ecological Economics for Sustainable Entrepreneurial Community Development

Most 01.06.23


Samfunnsmobilisering for trivsel og tilhørighet

Folkehelsealliansens vårmøte

Bodø 31.05.23.


Innledning utopiverksted

Halti kulturscene

Storslett 30.05.2023


Bærekraftig samfunnsutvikling

Frivillighetsseminar Bodø 2024

Bodø 04.05.23.


Innledning utopiverksted

Nesbyen 03.05.2023


Spirituality, nature and Society

Eco-preneurship

Erasmus+

Trigonos Wales 25.04.23. 


Innledning utopiverksted

Vegset samfunnshus

Trofors 17.04.2023


Innledning Utopiverksted

Fotefar mot Nord

Evenskjær 12.04.23


Utopiverksted for et bærekraftig og involverende sentrum
Bodø Sentrumsforum i samarbeid med Bodø 2024

Bodø 08.03.23.


innledning Utopiverksted

Fotefar mot Nord

Kirkenes 27.03.23.


Ethics in the perspective of Ecological Economics

Corvinus University

Budapest 21.03.23.


Circulation Economics in the perspective of Ecological Economics

Corvinus University

Budapest 20.03.23.


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Universitetet i Sør-Øst Norge 
7 mars 2023 Porsgrunn  


Utfordringer knyttet til FNs bærekraftmål belyst og diskutert fra flere faglige perspektiver

Epson Norway
The Viking Planet

Oslo 02.02.23.


Utopiverksted 
Metode for bærekraftig samfunnsutvikling
Fotefarkonferansen 2023

Tromsø 23.01.23.


2022


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling

Statsforvalteren i Nordland –

Bodø 12.12. 2022


Ecological economics - An introduction

Ruskin Mill

05.12.22.


Livskraftige lokalsamfunn - Er litt bedre godt nok?

Restart-Nytenkning og nasjonalpark post-korona

Nasjonalpark konferanse

Saltdal 29.11.22.


Økologisk økonomi -  En realistisk utopi

Filosofisk forum Majorstuen

28.11.22. Deichman Majorstuen


Økologisk økonomi - En realistisk utopi

Stormen Bibliotek i Bodø
Økologisk økonomi, regenerativ turisme og ansvarlig markedsføring

24.11.22.


Økologisk økonomi -  En realistisk utopi 

Bærekraftig omstillingsledelse
SUM/UiO
Oslo 10.11.22.


Open Space – Divergent Thinking for Sustainable Development

Interreg NPA onverence

Bodø 09.11.22.


Ecological Economics - A Realistic Utopia?
SUSCON IX (9th International Sustainability Conference) of IIM Shillong.

India Zoom 03.11.22.


Kan reisellivet redde verden

Fra kriser til ny kraft

Norsk opplevelseskonferanse
Bodø 02.11.22.


Frivilligheten for bærekraftig samfunnsutvikling 

Bodø 2024 Beddingen 

Bodø 28.10.22.


Sirkulærøkonomi

Gnist Gründeruke.
Artic Innovation Week
Bodø 19.10.22.


Økologisk øækonomi og ionnovasjon 

Mosjøen Næringsforening
Artic Innovation Week
Mosjøen 18.10.22.


Økologisk økonomi i økofilosofisk tolkning

Naturfilosofisk seminar 

Oslo 15.10.22.


Økologisk økonomi, utopier og bærekraftig samfunnsutvikling

Nordnorsk reiseliv

Alta 10.10.22.


Økologisk økonomi for bærekrafig samfunnsutvikling 

Folkehelsekonferansen Nylåna
Campus Røstad

Levanger 07.10.22..  


Reflections on the great challenges of our time

Ersamus+ Most

Tsjekkia 03.10.22.


Økologisk økonomi – Den nye realismen

Høyskolen i Vestland

Bergen 28.09.22


Reflections on the great challenges of our time
Seminar PhD-students Nord University

Bodø 26.09.22


Lokal mat for lokale markeder – Fra ide til praksis

Kongsgårdseminaret

Oslo 23.09.22


Lokal mat for lokale markeder - Fra ide til handling

Bodø2024

Bodø 23.09.22


Bærekraftig samfunnsutvikling

Helgelandstinget

Zoom 22.09.22


Ecopreneurship – From Ego to ECO

Erasmus+

Kjerringøy 20.09.22


Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling

Statsforvalteren i Nordland 

Bodø 13.09.22.


Økologisk økonomi – Utopi eller den nye realismen?
Gjenbruksuka, Kraft 
Bodø 06.09.22


Økologisk økonomi – En realistisk utopi

Frøyland Orstad kirke - 1. september 2022

Introduksjon til utopiverksted
Værøy 18.08.22.


Forretningsmodeller for bærekraftig samfunnsutvikling

Nærligslivseminar

Værøy 18.08.22.


Sirkulærøkonomi
GaiaVesteråklen
15.08.22.


A brief introduction to
Peoples Academy

South Korea 09.07.22.


Transformative Ecological Economics as
a New Paradigm for the Local Implementation of the SDG´s

World Organic Forum 27.06.2022


Hvordan arbeide med bærekraft (for barn og unge)?
Kulturskolen
Bodø 22.06.22.


Økologisk økonomi – Utopi eller den nye realismen?
Bevar Vestfjorden for fremtiden
Tranøy 18.06.22.


Hvordan implementere Økologisk økonomi i prosjektet «Lokal mat for lokale markeder»
Mosjøen vgs. 15.06.22.


Hvordan skaper vi fremtiden?
Økologisk økonomi en  realistisk utopi?
Klimauka
Sortland 03.06.22.


Inspirasjonsdialog: Skolens rolle i et bærekraftig samfunn - Et helskole perspektiv
NMBU 02.06.22


Hvordan skaper vi fremtiden?
Økologisk økonomi - en realistisk utopi?
Landskonferanse friluftsliv
Bodø 01.06.22.


Økologisk økonomi - Utopi eller den nye realismen
Grønn praksis 2022
Kristiansand 31.05.22.


Ecological Economics for Sustainable Development of Society

Ecology Squared

Nord University, Bodø 12.05.2022.