Home

Talk in english:


Transformative Ecological Economics in 30 minutes 


Ove Jakobsen (Talk for conference in Shilong India Mars 2020)

Foredrag (Video):

 

Solutions for a Brighter Future Nyhet/New English version

BIEN-Norway (My speach from 1.26)

Oslo 2019 her 


Økologisk økonomi - Alternativet  

Rethinking economics

Oslo 2019 her


Hva er Social Banking? her   

Oslo 2010, her

 

Økologisk økonomi og etikk, Temporary  Academy

Kristiansand 2014,  her

 

Alle foredragene fra konferansen: Lost in the supermarket

Oslo 2013, her

 

BIEN - Borgerlønn

Litteraturhuset

Oslo 2016 her

 

Kan borgerlønn redde verden?

KÅKÅnomics

Ove Jakobsen, Kalle Moene, Per Inge Torkilsen, m.fl. 

Stavanger 2017 her

 

Hva er borgerlønn?

KÅKÅnomics - Pubforedrag

Stavanger 2017 her

 


 

 

 

 

Introduksjoner til økologisk økonomi (Video):       

 

Del 1. Paradigmeskift

Del 2. Verditrianglet

Del 3. Kretsløpsmodellen

Del 4. Etablerte sannheter

 

Information video:

Centre for Ecological Economics and Ethics here

Latest articles:

Ove Jakobsen 2019

Økonomi i et helhetlig, organisk og solidarisk perspektiv, i boken NaKuHel og folkehelse som bærekraft - Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål (Gunnar Tellnes red.) MichaelOve Jakobsen og Vivi ML Storsletten (2019)

Biosfæren som menneskehedens livsgrunnlag - fra grøn til økologisk økonomi kap. 9 i boken "Globale mål - Visjonenom bæredyktig udvikling" av Sten Hilødebrandt og Lars Josepohson (red.) Djøf Forlag

Les her Intervjuer:


Folkehelsekonferansen 23.10.17, Utopia kan være en rettesnor for oss i dag her  


Finansavisen 19.08.17. Borgerlønnbølgen 1, 2, 3


Forskning.no  18.07.17. Bli værende på jorden her


Bodø Nu. 16.03.17. Ove vil betale alle i hele Norge for å gjøre ingenting her


NRK 09.09.16. Flere vil studere økologisk økonomi her


NRK 09.09.16. Målet er ikke å tjene mest mulig penger her


NRK 07.06.16. Større kommuner er ikke løsningen her


NRK 26.03.16 Økologisk økonomi i praksis her


NRK 19.05.15. Vi bør jobbe en dag i uken  her


Bodø Nu 27.01.13. Professor grønn her


Christian Egge intervju 05.05.09. Ove Jakobsen  her


NRK 26.09.07. Verden trenger en mental klimaendring her

»   Curabitur